Categorii
Noutăți și Evenimente

Înscriere / Reînscriere în învățămantul preșcolar

Înscrierile în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani se vor desfășura conform calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul 4319 din 26.05.2023, având următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2023-2024, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi. 

Calendar înscrieri – copii preșcolari – în anul școlar 2023—2024

6-14 iunie 2023: Etapa de reînscrieri

  • Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care   urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.
  • Pentru unitățile de învățământ care  au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi  reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru.
  • În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare.
  •  

14 iunie 2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

15-30 iunie 2023– Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

3-18 iulie 2023 Etapa a II-a din cadrul procesului de  înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

 Număr de locuri aprobat în planul de școalrizare pentru anul 2023-2024

  • grupa mică: 20 locuri
  • grupa mijlocie: 20 locuri
  • grupa mare: 20 locuri

Criteriile de departajare generale

a) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
c) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă.
d) existența unui certificat medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului;

Acte necesare la înscriere:

– copie  certificat de naștere al copilului + original certificat de naștere

– copie carte de identitate ale părinților + original carte de identitate

– Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate

– Act divorț/ Decizie custodie (doar dacă este cazul);

– Certificat de deces – familie monoparentală (doar dacă este cazul);

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *