Despre Noi

ISTORIA ȘCOLII

În 1981 în zona industrială a orașului Constanța a fost înființată ȘCOALA NR. 40 cu un efectiv de 1200 elevi.

În anul 1995 școala este botezată după numele marelui aviator Aurel Vlaicu și și-a schimbat denumirea în ȘCOALA CU CLASELE I-VIII AUREL VLAICU.

Ziua de 6 noiembrie, ziua de naștere a aviatorului a devenit ZIUA ȘCOLII.

În anul 1999 școala primește statutul de ȘCOALĂ REPREZENTATIVĂ.

În anul 2000, din partea Departamentului de Educație al Uniunii Europene, primește certificatul de ȘCOALA MY EUROPE. Tot în anul 2000 s-a înființat Concursul de matematică între școli AUREL VLAICU.

În anul 2002 a fost înființat Concursul GENERAȚIA INTEGRĂRII EUROPENE.

În perioada 2002-2005 s-a derulat Proiectul European COMENIUS 1 cu școli din Marea Britanie, Finlanda, Italia și Polonia.

Din 2002 și până în prezent au fost încheiate și s-au derulat proiecte și parteneriate școlare la nivel local, județean, național și internațional.

În anul 2013 denumirea școlii s-a schimbat în ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 AUREL VLAICU.

MISIUNEA

Misiunea școlii este aceea de a fi deschisă pentru toți copiii, indiferent de etnie, religie și sex, pentru a se simți competenți în a deține și utiliza informația, deschiși spre schimbare, spre învățarea și respectarea valorilor unei societăți democratice. Oferim șanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesional, de parteneriat pentru educația estetică și de cultură generală a copiilor. Misiunea școlii noastre derivă totodată și din nevoile de educație identificate prin prisma integrării europene a României.

VIZIUNEA

Viziunea școlii oferă șanse egale tuturor elevilor de a avea acces la o educație de calitate, absolvenți bine informați și educați ce se vor putea adapta ușor la cerințele vieții sociale.

Ținte Strategice

Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei care să elimine disfuncțiile la nivel de clasă/școală.
Admiterea tuturor absolvenților în colegii naționale, licee sau școli profesionale.
Crearea unui climat de siguranță fizică și spirituală pentru elevii școlii prin asigurarea protecției elevilor în cadrul unității școlare.
Formarea continuă a adulților pe tot parcursul vieții prin participarea la cursuri de perfecționare/formare pentru cadre didactice și personalul didactic auxiliar.
Dezvoltarea parteneriatelor educaționale, a programelor comunitare și realizarea unor proiecte europene care să crească dimensiunea europeană a școlii.

Baza Materială

Baza materială a școlii este constituită dintr-o clădire, parter cu 3 niveluri, cu o suprafață de 6400 m².​

0
SĂLI DE CLASĂ
0
GRUPURI SANITARE
0
SALĂ ALIMENTE
0
LABORATOARE
0
SALĂ DE SPORT
0
VESTIARE
0
CABINETE ȘCOLARE
0
CABINET MEDICAL
0
ARHIVĂ
0
BIBLIOTECA
0
ATELIER
0
SPAȚII DE DEPOZITARE