Ținte Strategice

Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei care să elimine disfuncțiile la nivel de clasă/școală.

Admiterea tuturor absolvenților în colegii naționale, licee sau școli profesionale.

Crearea unui climat de siguranță fizică și spirituală pentru elevii școlii prin asigurarea protecției elevilor în cadrul unității școlare.

Formarea continuă a adulților pe tot parcursul vieții prin participarea la cursuri de perfecționare/formare pentru cadre didactice și personalul didactic auxiliar. 

Dezvoltarea parteneriatelor educaționale, a programelor comunitare și realizarea unor proiecte europene care să crească dimensiunea europeană a școlii.

Obiectiv îndeplinit 90%