Misiunea și Viziunea

Misiunea

Misiunea școlii este aceea de a fi deschisă pentru toți copiii, indiferent de etnie, religie și sex, pentru a se simți competenți în a deține și utiliza informația, deschiși spre schimbare, spre învățarea și respectarea valorilor unei societăți democratice.
Oferim șanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesional, de parteneriat pentru educația estetică și de cultură generală a copiilor.
Misiunea școlii noastre derivă totodată și din nevoile de educație identificate prin prisma integrării europene a României.

Viziunea

Viziunea școlii oferă șanse egale tuturor elevilor de a avea acces la o educație de calitate, absolvenți bine informați și educați ce se vor putea adapta ușor la cerințele vieții sociale. Printre țintele strategice pe care școala le aplică în prezent putem enumera: reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei care să elimine disfuncțiile la nivel de clasă/școală și crearea unui climat de siguranță fizică și spirituală pentru elevii școlii prin asigurarea protecției elevilor în cadrul unității școlare.​